Diabetes

Tackla diabetes med en djärv ny koststrategi

Under kursen kommer vi ta upp fördelarna med att äta mer vegetariskt. Just nu är 400 000 Svenskar som är diabetiker dock är mörkertalet stort och det kan finnas fler som är i ett förstadie till diabetes. Det är uppskattat att en av tre barn som är födda efter år 2000 kommer att utveckla diabetes.

Neal Barnard, klinisk forskare och grundare av Läkare kommitté för ansvarsfullt medicin (PCRM), identifierar orsakerna till denna allvarliga fråga och råder oss hur vi kan bekämpa denna statistik. Här är en mycket intressant video med honom, där han tar upp hur frågan kring vad man kan göra åt diabetes.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *