Ansvarsfriskrivning

Denna hemsida och kurs erbjuder inte medicinsk rådgivning. Innehållet på denna hemsida är endast för informationssyfte. Att läsa innehållet på denna hemsida, mottaga information från denna hemsida eller överförande av information till och från denna hemsida innebär inte en patient-läkar-relation.

Den medicinska information och/eller information om näringslära som finns på denna hemsida och i kursen är inte avsedd att ersätta professionellt medicinskt råd, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din behandlande läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal om du har några frågor angående ditt medicinska tillstånd. Bortse aldrig från professionella medicinska råd och fördröj aldrig att söka vård för ett medicinskt tillstånd på grund av något du läst på denna hemsida.